واقعیت یا پارادوکس؛ عدالت و مجازات از منظر هرمنوتیکسال انتشار: 1401
نوع کتاب: تالیف
موضوعات:
زبان: فارسی
فروشنده:
ناشر:
خرسندی
شابک: 978-622-224-233-6
شماره جلد: 0
قیمت: 150,000 تومان
تعداد صفحات: 184 صفحه
قطع کتاب: وزیری