مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

پیشگیری از فساد مالی و اداری

با تکیه بر تحلیل قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

مصوب 1390

قیمت: 150,000 ریال
هزینه ارسال: 20,000 ریال

اسناد بین المللی حقوق بشر (جلد چهارم)

حقوق پناهندگان، بی تابعیت ها، کارگران مهاجر، مردمان بومی، اقلیت و تنوع فرهنگی

قیمت: 240,000 ریال
هزینه ارسال: 20,000 ریال

اسناد بین المللی حقوق بشر (جلد پنجم)

توسعه، محیط زیست، صلح و ترویج حقوق بشر

قیمت: 220,000 ریال
هزینه ارسال: 20,000 ریال