مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

جایگاه شوراهای محلی در نظام حقوقی ایران

بررسی اصول قانون اساسی و تفاسیر شورای نگهبان

قیمت: 170,000 ریال
هزینه ارسال: 20,000 ریال

حقوق اساسی

شامل:

* حقوق اساسی یک (مبانی)

* حقوق اساسی دو (ساختار حکومت و نهادهای اساسی)

* حقوق اساسی سه (مردم و حکومت)

قیمت: 650,000 ریال
هزینه ارسال: 35,000 ریال