مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

قوانین اساسی کشورهای جهان

بررسی قوانین اساسی هشتاد کشور

قیمت: 300,000 ریال
هزینه ارسال: 25,000 ریال

مبانی حقوق جزای بین الملل ایران

افزوده و بازنگری شده بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392

قیمت: 150,000 ریال
هزینه ارسال: 20,000 ریال

مسئولیت بین المللی دولت

متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل

قیمت: 180,000 ریال
هزینه ارسال: 20,000 ریال
قیمت: 200,000 ریال
هزینه ارسال: 20,000 ریال
قیمت: 240,000 ریال
هزینه ارسال: 20,000 ریال