مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حقوق کاداستر

کاداستر در نظام اطلاعات ثبت

قیمت: 400,000 ریال
هزینه ارسال: 30,000 ریال
قیمت: 450,000 ریال
هزینه ارسال: 30,000 ریال

حقوق ثبت اسناد

تشکیلات و مقررات دفاتر اسناد رسمی و نحوه عملی تنظیم و ثبت سند رسمی به انضمام نمونه استاد تنظیمی دفاتر

قیمت: 480,000 ریال
هزینه ارسال: 40,000 ریال

حقوق ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی

مقررات تشکیل و ثبت شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری،

مقررات و نحوه ثبت اختراع، طرح های صنعتی،

علایم تجاری و نشان های جغرافیایی

قیمت: 600,000 ریال
هزینه ارسال: 40,000 ریال