تخفیفات

دوستان عزیزی که از فروشگاه اینترنتی انتشارات خرسندی خرید می نمایند، تخفیفاتی به شرح زیر تعلق می گیرد :

1- به تمامی عزیزانی که از سایت انتشارات خرسندی اقدام به تهیه کتاب نمایند 10 درصد تخفیف منظور می گردد.

2- خرید بالای 1/000/000 ریال معادل 15 درصد.

3-خرید بالای 2/000/000 ریال معادل 20 درصد.