تازه های نشر

تازه‌های دی 1395

ردیف

عنوان

نویسنده

نوبت چاپ

قیمت

ریال

 1.  

اصول دادرسی منصفانه، از نظر تا عمل ؛درس گفتارها و درس نوشته‌هایی از استادان حقوق جزای ایران

جمعی از اساتید زیرنظر دکتر حسین میرمحمد صادقی

اول

125000

 1.  

حقوقی‌سازی سیاست

دکتر علی‌اکبر گرجی ازندریانی

دوم

980000

 1.  

واژه‌نامة حقوق اسلامی (فارسی انگلیسی)

دکتر حسین میرمحمد صادقی

دوم

250000

 1.  

داعش

امیرفامیل زوار جلالی

ابراهیم بهمنی جلالی

دوم

120000

 1.  

اوباما ؛ وعده تغییر

دیوید مندل

ترجمه امیر شهریار امینیان

دوم

140000

 1.  

کیسینجر و سیاست خارجی آمریکا

یوسی هانی مکی

ترجمه عسگر قهرمانپور بناب

دوم

400000

 1.  

قانون جدید حمایت از آمران به معرفو و ناهیان از منکر در بوته نقد

دکتر محمد مظهری

اویس قندهاری

اول

150000

 1.  

تعهدات اولیه و ثانویه در عقود تکمیلی و اذنی

دکتر محمد رضا پیرهادی

مونا پیدایش

اول

120000

 1.  

دعاوی ناشی از شرایط عمومی پیمان

دکتر نصرا.. قهرمانی

شهرزاد شمسا

دوم

180000

 1.  

قانون تجارت

دکتر عبدالمهدی حیدری

دهم

150000

 1.  

انواع اساسنامه و چگونگی ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

محمود محبی

اول

280000

 1.  

جمهوری اسلامی ایران: صلح و امنیت منطقه خلیج فارس

محمد حسین دهدار

اول

150000

 1.  

Code of criminal procedure; The Islamic Republic of Iran

Legal Deputy To Judiciary

اول

260000

 1.  

تحلیل کاکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دکتر فیروز اصلانی

علی سهرابلو

اول

120000

 1.  

اصول دادرسی منصفانه در فرآیند رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها

محمد لطفی

اول

90000