نماد اعتماد الکترونیکی
نظرسنجی
محبوب ترین کتاب های انتشارات خرسندی مربوط به کدام بخش می باشند؟
بخش کتاب های دانشگاهی
بخش مجموعه قوانین
کتاب های کاربردی
سایر بخش ها
slide1773 slide5765 akhar-hafte

پیشنهادهای ویژه

حقوق مدنی عقود معین(1)
شامل تحلیل عقود : بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح

حقوق تحریم ها

1,300,000 ریال
حقوق اساسی
شامل: * حقوق اساسی یک (مبانی) * حقوق اساسی دو (ساختار حکومت و نهادهای اساسی) * حقوق اساسی سه (مردم و حکومت)

حقوق اساسی

900,000 ریال
حقوق تجارت؛ اسناد تجارتی
برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل  

فهرست انتشارات خرسندی