نماد اعتماد الکترونیکی
نظرسنجی
بهترین کتاب های انتشارات خرسندی مربوط به کدام بخش می باشند؟
بخش کتاب های دانشگاهی
بخش مجموعه قوانین
کتاب های کاربردی
سایر بخش ها
slide2350 slide4821

پیشنهادهای ویژه

حقوق اساسی
شامل: * حقوق اساسی یک (مبانی) * حقوق اساسی دو (ساختار حکومت و نهادهای اساسی) * حقوق اساسی سه (مردم و حکومت)

حقوق اساسی

650,000 ریال
نکته - درس حقوق جزای عمومی
 بابیست درصد تخفیف ویژه
آیات الاحکام 1و2
ویژه دانشجویان رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی
دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری های قفقاز جنوبی
جمهوری آذربایجان - ارمنستان - گرجستان
ترجمه جواهرالکلام مبحث تجارت (دوره 9 جلدی)
***با 20 درصد تخفیف ویژه***