نماد اعتماد الکترونیکی
نظرسنجی
بهترین کتاب های انتشارات خرسندی مربوط به کدام بخش می باشند؟
بخش کتاب های دانشگاهی
بخش مجموعه قوانین
کتاب های کاربردی
سایر بخش ها
slide3628

پیشنهادهای ویژه

حقوق اساسی
شامل: * حقوق اساسی یک (مبانی) * حقوق اساسی دو (ساختار حکومت و نهادهای اساسی) * حقوق اساسی سه (مردم و حکومت)

حقوق اساسی

650,000 ریال
دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری های قفقاز جنوبی
جمهوری آذربایجان - ارمنستان - گرجستان
نکته - درس حقوق جزای عمومی
 بابیست درصد تخفیف ویژه
آیات الاحکام 1و2
ویژه دانشجویان رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی
ترجمه جواهرالکلام مبحث تجارت (دوره 9 جلدی)
***با 20 درصد تخفیف ویژه***