نماد اعتماد الکترونیکی
نظرسنجی
بهترین کتاب های انتشارات خرسندی مربوط به کدام بخش می باشند؟
بخش کتاب های دانشگاهی
بخش مجموعه قوانین
کتاب های کاربردی
سایر بخش ها
slide5247 slide6058

پیشنهادهای ویژه

مجموعه محشای قوانین و مقررات محیط زیست ؛ جلد اول
متون بنیادین حفاظت از محیط زیست (قانون اساسی، اسناد بالادستی، قوانین برنامه ای و قوانین پایه)
حقوق تجارت ؛ شرکت های تجاری (جلد اول)
کلیات شرکت ها و شرکت های سهامی عام و خاص با بررسی تحلیلی و کاربردی و رویه عملی اداره ثبت شرکت ها با نگاهی به شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس و فرابورس و شرکت های دولتی
ترجمه جواهرالکلام مبحث تجارت (دوره 9 جلدی)
با 20 درصد تخفیف ویژه!