نماد اعتماد الکترونیکی
نظرسنجی
بهترین کتاب های انتشارات خرسندی مربوط به کدام بخش می باشند؟
بخش کتاب های دانشگاهی
بخش مجموعه قوانین
کتاب های کاربردی
سایر بخش ها
slide2350 slide4821

پیشنهادهای ویژه

حقوق اساسی
شامل: * حقوق اساسی یک (مبانی) * حقوق اساسی دو (ساختار حکومت و نهادهای اساسی) * حقوق اساسی سه (مردم و حکومت)

حقوق اساسی

650,000 ریال
نکته - درس حقوق جزای عمومی
 بابیست درصد تخفیف ویژه
حقوق تجارت ؛ شرکت های تجاری (جلد اول)
کلیات شرکت ها و شرکت های سهامی عام و خاص با بررسی تحلیلی و کاربردی و رویه عملی اداره ثبت شرکت ها با نگاهی به شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس و فرابورس و شرکت های دولتی
ترجمه جواهرالکلام مبحث تجارت (دوره 9 جلدی)
***با 20 درصد تخفیف ویژه***