ترتیب اجرای کیفر در مقام تزاحم و تعارضسال انتشار: 1400
نوع کتاب: تالیف
موضوعات:
زبان: فارسی
فروشنده:
ناشر:
خرسندی
شابک: 978-622-224-191-9
شماره جلد: 0
قیمت: 160,000 تومان
تعداد صفحات: 244 صفحه
قطع کتاب: وزیری