حق تعیین سرنوشت در نظام حقوقی ایران و لبنانسال انتشار: 1401
نوع کتاب: تالیف
موضوعات:
زبان: فارسی
فروشنده:
ناشر:
خرسندی
شابک: 978-622-224-042-4
شماره جلد: 0
قیمت: 250,000 تومان
تعداد صفحات: 386 صفحه
قطع کتاب: وزیری