منزلت عقل در هندسه معرفتی غزالیسال انتشار: 1401
نوع کتاب: تالیف
موضوعات:
زبان: فارسی
فروشنده:
ناشر:
خرسندی
شابک: 978-622-224-199-5
شماره جلد: 0
قیمت: 90,000 تومان
تعداد صفحات: 136 صفحه
قطع کتاب: وزیری