آشنایی با آیین دادرسی کیفریسال انتشار: 1401
نوع کتاب: تالیف
موضوعات:
زبان: فارسی
فروشنده:
ناشر:
خرسندی
شابک: 978-622-224-239-9
شماره جلد: 0
قیمت: 480,000 تومان
تعداد صفحات: 736 صفحه
قطع کتاب: وزیری