مجموعه قوانین و مقررات کاداستر در نظام اطلاعاتی ثبتسال انتشار: 1401
نوع کتاب: تدوین
موضوعات:
زبان: فارسی
فروشنده:
ناشر:
خرسندی
شابک: 978-622-224-230-5
شماره جلد: 0
قیمت: 50,000 تومان
تعداد صفحات: 136 صفحه
قطع کتاب: جیبی